Dnia 29 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie nazywana deweloperską, której celem jest zabezpieczenie interesu osób kupujących lokale mieszkalne w przypadku bankructwa dewelopera.
Zgodnie z nowymi przepisami, deweloper będzie musiał prowadzić zamknięty rachunek powierniczy, z którego środki będą dostępne dla dewelopera dopiero po przeniesieniu prawa własności na klienta lub rachunek otwarty, z którego środki będą przekazywane stopniowo w miarę postępowania prac, a który dodatkowo będzie mógł być połączony z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. W przypadku bankructwa firmy realizującej projekt, priorytetem będzie doprowadzenie inwestycji do końca. Kolejną zmianą jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Ustawa proponuje także uregulowanie treści umowy, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji. Poza tym, podmiot sprzedający nowe mieszkania będzie zobowiązany do przygotowania prospektu informacyjnego, dokładnie opisującego projekt oraz samą firmę. Ustawa zdecydowanie poprawia sytuację kupujących. Ustawa nie obejmie tych projektów, których sprzedaż rozpocznie się przed jej wejściem w życie. W związku z tym, większość firm z branży będzie chciała wprowadzić na rynek nowe projekty jeszcze przed tym terminem, co zaowocuje zwiększoną podażą w pierwszych miesiącach 2012 r. Z drugiej jednak strony, część osób poszukujących nowego lokum może wstrzymywać się z podjęciem decyzji o zakupie, chcąc nabyć własne M już na nowych zasadach. Ustawa może również odmienić oblicze rynku deweloperskiego w długim terminie. Wymóg prowadzenia rachunków powierniczych wyeliminuje zjawisko finansowania budowy z wpłat od kupujących. Taka sytuacja będzie oznaczała problemy dla lokalnych przedsiębiorstw nieposiadających własnego kapitału i może sprawić, że za kilka lat rynek deweloperski będzie bardziej skoncentrowany niż ma to miejsce obecnie. W niektórych przypadkach, mniejsi deweloperzy będą zmuszeni rezygnować z własnych projektów, na rzecz większych graczy.
Źródło: Emmerson S.A., informacja własna, stan z dnia 15 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2012 r.