Czy w takiej sytuacji organ architektoniczno-budowlany może uchylić decyzję przenoszącą?

Odpowiedź

Nie jest dopuszczalne uchylenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., decyzji przenoszącej, o której mowa w art. 40 Prawa budowlanego – dalej pr. bud.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>