Pytanie
Pracownik posiada zajęcie komornicze, na konto osobiste jest przelewana mu kwota wolna od potrąceń.
Czy przy przelewie należy zaznaczyć adnotację, iż jest to część wynagrodzenia za pracę wolną od potrąceń zgodnie z art. 87 k.p.?
Wówczas bank prowadzący rachunek dłużnika (pracownika) posiadałby informację o przekazaniu na konto osobiste kwoty wolnej od potrąceń i nie dokonywał zajęcia komorniczego. Zdarza się, że zakład pracy dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę zgodnie z kodeksem pracy i bank również dokonuje zajęcia przelanych wynagrodzeń i pracownik pozostaje bez środków do życia.