Do końca 2015 r. ze środków unijnych wyremontowane będą cztery z sześciu śluz Kanału Gliwickiego....
PAP
23.01.2013
Budownictwo
Być może już wkrótce zabytkowy dworzec w Chebziu - dzielnicy Rudy Śląskiej - stanie się placówką...
PAP
23.01.2013
Budownictwo
SLD popiera projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale ubolewa, że rząd...
Dąbkowska Sylwia
23.01.2013
Środowisko
Umowę na budowę 21 km kanalizacji i 9 przepompowni ścieków zawarły we wtorek Wojewódzki Fundusz...
Małecka Urszula
23.01.2013
Środowisko
Ekspert księgowo-kadrowy
23.01.2013
Czy dopuszczalne jest przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy, jeżeli nie żyje pierwotny...
Radosław Skwarło
23.01.2013
Budownictwo
Ekspert księgowo-kadrowy
23.01.2013