Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. wydał pozytywną opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Opinia Zespołu, zgodnie z ustaleniami z posiedzenia z 29 maja br. jest wiążąca dla Komisji. W procedurze opiniowania swoje uwagi i wnioski zgłosili: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 9 lipca 2012 r.