"Platforma biomasy będzie organizować handel pomiędzy elektrowniami, elektrociepłowniami, ciepłowniami będącymi głównym jej odbiorcą, a producentami i pośrednikami" – informuje Oleksiy Nekrasov, prezes Standard Trade.

Platforma obejmie oprócz Polski, kraje Europy Zachodniej (m.in. Niemcy, Danię, Szwecję), ale przede wszystkim skoncentruje się na Europie Wschodniej.

Transakcje prowadzone za pośrednictwem internetowej platformy mają być bezpieczne. Kontrahenci (firma energetyczna, producent biomasy) po dokonaniu transakcji, otrzymają elektroniczną umowę kupna-sprzedaży, którą po podpisaniu wyślą do Standard Trade, a oryginał do kontrahenta. Bezpieczeństwo wymiany handlowej będzie gwarantował też Indeks Wiarygodności oparty na ilości przeprowadzonych transakcji i rzetelności ich rozliczania. Pod uwagę będzie brany również czas aktywności na rynku.

Powstanie platformy jest odpowiedzią na potrzeby rynku, którego uczestnicy czekają na uruchomienie wymiany handlowej biomasą na Towarowej Giełdzie Energii.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

 

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 10 lipca 2012 r.