Łukasz Matłacz

dziennikarz specjalizujący się w prawie ochrony środowiska.  Z Serwisami Wolters Kluwer Polska współpracuje od 2010 r.

Artykuły autora

Leśnicy z szansą na umowy o pracę

Środowisko

Do I czytania w komisjach skierowano projekt nowelizacji ustawy o lasach, który dotyczy zmiany zasad nawiązywania stosunku pracy z pracownikami Lasów Państwowych (zastępcy leśniczego, głównego...

30.04.2014
1  2  3  4  5  6  7  8  9    210