Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadzą właśnie kampanię na rzecz ograniczenia ilości azotanów i fosforanów, trafiających do Bałtyku – informuje organizacja ekologiczna WWF Polska.

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym. Dlatego też nawozy muszą być stosowane umiejętnie. Niezwykle ważne jest stosowanie się do Dobrych Praktyk Rolniczych. Wśród nich są m.in. wytyczanie stref buforowych, czyli zakrzewionych i zadrzewionych kilkumetrowych pasów między uprawianym polem a ciekiem wodnym, czy też odpowiednie przechowywanie i stosowanie nawozów. W ten sposób można znacząco zmniejszyć ilość związków azotu i fosforu, które trafiają do Bałtyku. Tym dobrym praktykom jest dedykowana specjalna strona internetowa www.iung.pl/dpr.

(www.wwf.pl)