Mogą liczyć na wsparcie PSL, który przygotował projekt ustawy.
W sejmowej podkomisji ochrony środowiska trwają prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który pozbawi gminy możliwości blokowania decyzji o utworzeniu lub poszerzeniu granic terenów chronionych, np. parków narodowych. – Pod koniec sierpnia przygotujemy sprawozdanie. Projekt popiera większość ugrupowań – zdradza wiceprzewodniczący komisji Arkadiusz Litwiński (PO).
AleZwiązek Miast Polskich przygotował obywatelski projekt nowelizacji ustawy o dochodach samorządów, zgodnie z którym gminy miałyby otrzymywać subwencję ekologiczną. – Akcję oficjalnie rozpoczniemy 19 lipca – mówi rzecznik ZMP Joanna Proniewicz. Wstępne założenia do projekt dotyczącego subwencji ekologicznych przygotowało też PSL. Gminy, których minimum połowę terenów stanowią tereny chronione, miałyby dostawać 100 zł za hektar. Kosztowałoby to budżet państwa ok. pół miliarda złotych rocznie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna