Autorom ankiety zależy na pozyskaniu kompetentnych respondentów z obu stron: przedsiębiorców i administracji, dzięki czemu planowana publikacja będzie rzeczywistym odzwierciedleniem doświadczeń w realizacji zamówień publicznych - czytamy w komunikacie. Jego autorzy mają nadzieję, że wyniki badania, a następnie publikacja listy barier dla sektora infrastruktury pozwolą na rzeczową analizę problemów branży oraz skuteczny wpływ na warunki, w których branża funkcjonuje, w tym przedstawienie inicjatyw modernizujących i nowelizacji nieadekwatnych do jej potrzeb przepisów.
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 5-7 minut. Ankieta znajduje się pod adresem:http://www.zpbi.pl/formularz/id/problemy-branzy-infrastruktury