Wynagrodzenia w Sanepidzie mogą wzrosnąć

Zawody medyczne

Do konsultacji trafiła nowelizacja rozporządzenia, która zmienia miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Zmienia ona poszczególne kategorie zaszeregowania. W uzasadnieniu projektu podano, że minimalne wyniosą 1463 zł – 2517 zł, a maksymalne 2438 zł – 6302 zł.

27.03.2019

Tajne adresy 164 placówek niespełniających norm sanitarnych

Opieka zdrowotna

Fundacja "My pacjenci" poprosiła Główny Inspektorat Sanitarny o podanie adresów 164 szpitali, które nie są dostosowane do stosowania norm sanitarnych. Dziś otrzymała informację, że GIS nie ma takich danych tylko powiatowe stacje sanepidu. - Jak to się dzieje, że to właśnie GIS podawał, że ma wiedzę, że krytyczne niedostosowania dotyczą 164 placówek, a teraz nie ma ich adresów - pyta Ewa Borek, prezes Fundacji.

27.03.2019

Przesiewowe badania genów sposobem na to, by w gospodarce zostało 90 mld zł

Rak odpowiada za 24 proc. wszystkich zgonów w Polsce. Według szacunków na nowotwór zachoruje prawie połowa mężczyzn oraz ponad jedna trzecia kobiet. Specjaliści z działającego przy Uniwersytecie Warszawskim zespołu Warsaw Genomics potrafią ocenić ryzyko zachorowania na raka jajnika lub piersi i przekonują, że powszechne badania genetyczne mogą przynieść znaczne korzyści

27.03.2019

We wrześniu ma ruszyć nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Opieka zdrowotna

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiada, że we wrześniu tego roku ma zacząć działać nowy model opieki nad dziećmi i młodzieżą w kryzysie psychicznym. Jako pierwsze mają powstać centra opieki najwyższego poziomu. W każdym województwie ma działać jedna taka placówka, a w większych regionach po dwie, trzy.

27.03.2019

Porada pielęgniarki zamiast lekarza w przychodni od połowy roku

Zawody medyczne

Osiem złotych za poradę w przychodni specjalistycznej ma otrzymać pielęgniarka. Na razie ma przyjmować pacjentów zamiast lekarza w poradni kardiologicznej, chirurgicznej oraz położniczo-ginekologicznej. Samorząd pielęgniarski liczy na to, że takich porad pielęgniarki będą mogły zacząć udzielać w drugiej połowie roku.

26.03.2019

Rzecznik Praw Pacjenta zaczyna prace nad ustawą psychiatryczną

Opieka zdrowotna

W tym roku zaczną się prace nad zmianami w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, która ma już 25 lat - zapowiada Rzecznik Praw Pacjenta. Pierwsze propozycje zmian ma podać w sierpniu. Eksperci podkreślają, że przez te lata nie udało się stworzyć systemu pomocy i wsparcia dla osób w kryzysie, ale jesteśmy u progu ważnych zmian.

26.03.2019

Wolters Kluwer partnerem Polskiej Federacji Szpitali

Opieka zdrowotna

Wolters Kluwer Polska, dostarczający szpitalom profesjonalnych informacji i systemów do zarządzania m.in. majątkiem i ryzykiem - został partnerem Polskiej Federacji Szpitali. Współpraca ma polegać m.in. na organizacji konferencji adresowanych do branży medycznej.

26.03.2019

Tonące w długach szpitale chcą się łączyć

Spółki Opieka zdrowotna

Szpitale na Pomorzu tworzą konsorcja. Wspólne działanie pozwala obniżyć koszty np. zakupów i znaleźć rozwiązanie na braki kadrowe - m.in. poprzez tworzenie mobilnych zespołów operacyjnych. Najczęściej polega to na tworzeniu holdingu spółek, co wymaga przekształcenia zoz-ów w spółkę z o.o. lub akcyjną.

26.03.2019

Konieczna zmiana przepisów, by nie nadużywano zaproszeń dla lekarzy z zagranicy

Zawody medyczne

Samorząd lekarski podkreśla, że konieczne jest doprecyzowanie przepisów, na podstawie których rady lekarskie zgadzają się lub odmawiają, by lekarz zaproszony do Polski z zagranicy, nieposiadający prawa wykonywania zawodu w naszym kraju, mógł np: brać udział w konsylium lekarskim lub wykonywał zabiegi.

25.03.2019

Samorząd lekarski: Porozumienie z rezydentami nie jest realizowane

Opieka zdrowotna

Naczelna Rada Lekarska wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nierealizowania przez Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP zapisów porozumienia z 8 lutego 2018 r. zawartego pomiędzy reprezentującym stronę rządową ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim a lekarzami rezydentami.

25.03.2019

Ustawę o jakości trzeba wyjąć z szuflady, by było mniej błędów medycznych

Opieka zdrowotna

Niemcy podają, że u nich 19 tys. osób rocznie umiera z powodu zdarzeń niepożądanych. W Polsce udajemy, że nie ma problemu. Tracą na tym pacjenci, bo szpitale proponują im złotówkę odszkodowania. Poprawić bezpieczeństwo mogłaby ustawa o jakości w ochronie zdrowia, ale od 2017 r. jest w konsultacjach wewnętrznych w resorcie zdrowia.

25.03.2019

Szpitale zadłużają się też przez zbyt niskie OC

Odszkodowania, które zasądzają sądy na rzecz pacjentów, często znacznie przewyższają sumy gwarancyjne wynikające z ubezpieczenia szpitali od odpowiedzialności cywilnej. Te muszą dopłacać poszkodowanym z pieniędzy, które dostają z Narodowego Funduszu Zdrowia albo nawet brać kredyty.

23.03.2019

Zajęcia rehabilitacyjne w więziennych szpitalach psychiatrycznych to fikcja

Opieka zdrowotna

Liczba miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które potrzebują tego rodzaju leczenia – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. I stwierdza, że nie prowadzi się odpowiednich działań wobec chorych psychicznie sprawców przestępstw.

22.03.2019

Zlecenie na wyroby medyczne będzie możliwe bez wizyty w NFZ

Opieka zdrowotna

Wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przewiduje projekt rozporządzenia, który 22 marca został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiana związana jest z wprowadzeniem elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia przez NFZ. Dzięki temu pacjent nie będzie musiał osobiście w oddziale Funduszu potwierdzać zlecenia.

22.03.2019

Senat za pierwszą kopią dokumentacji medycznej za darmo

Opieka zdrowotna

Zmianę przepisów zmianę zapewniającą pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Chodzi o zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisów do RODO.

22.03.2019

Za 10 dni obowiązek raportowania do ZSMOPL

Farmacja

Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi. Taki obowiązek będzie dotyczył podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.

21.03.2019

Mało z NFZ na leczenie zębów, dużo z własnych kieszeni

Opieka zdrowotna

Na leczenie zębów dzieci i dorosłych Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku wyda tylko 1,8 mld zł, co stanowi zaledwie 14 proc. pieniędzy, które jako społeczeństwo przeznaczamy na leczenie zębów. Cały rynek stomatologiczny w Polsce szacowany jest na 12 mld zł. Resztę dokładamy z własnych kieszeni.

21.03.2019

Billboardy przy dużych szpitalach: "Rządzący opamiętajcie się"

Opieka zdrowotna

W okolicach największych szpitali w polskich miastach pojawiły się billboardy z apelem OZZL: "Pacjenci w kolejkach i lekarze na dyżurach umierają. Rządzący opamiętajcie się". Zarząd OZZL zapowiada, że w czerwcu planują manifestację, później będą ograniczać zatrudnienie do jednego etatu.

21.03.2019

Wyrok NSA zagrożeniem dla istnienia 5 tysięcy aptek

Prawo gospodarcze Farmacja

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w aptece zawsze musi być obecny farmaceuta z uprawnieniami kierownika. To precedens, bo do tej pory inaczej interpretowano przepisy. Gdyby nagle zaczęto je tak restrykcyjnie stosować, ok. 5 tys. aptek zostałoby zamkniętych z powodu braku obsady farmaceutów z odpowiednimi uprawnieniami.

21.03.2019

Rzecznik upomniał się o 350 tys. zadośćuczynienia dla pacjentki

Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta, który może brać udział w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, wniósł pozew o zapłatę na rzecz pacjentki zadośćuczynienia w kwocie 350 tys. zł z tytułu zawinionego naruszenia jej praw do udzielanych z należytą starannością świadczeń zdrowotnych związanych z porodem oraz do informacji o stanie zdrowia.

20.03.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski