Do konsultacji publicznych w piątek trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Podaje on standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania, leczenia, monitorowania bólu przewlekłego, niezależnie od jego przyczyny, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, umożliwi podmiotom ustalenie ścieżki postępowania.

Teraz nie ma standardu dla ambulatoryjnej opieki

Resort podkreśla, że brakuje regulacji określających standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego oraz bólu, a to stanowi ważny problem kliniczny także w warunkach ambulatoryjnych.

Projekt rozporządzenia określi:

  1. metody oceny bólu, tj.: badanie podmiotowe i przedmiotowe, skale oceny bólu, badania pomocnicze;
  2. monitorowanie skuteczności leczenia bólu, tj.: ocenę natężenia bólu, ocenę osiągnięcia ulgi w bólu w wyniku zastosowanego leczenia, ocenę stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, ocenę wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia, ocenę skuteczności leczenia działań niepożądanych, rozważenie modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych, ocenę stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego;
  3. obowiązek prowadzenia postępowania terapeutycznego mający na celu łagodzenie i leczenie bólu.

 Karta oceny natężenia bólu jako część dokumentacji

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia istotnym elementem projektowanej regulacji, w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania, leczenia, monitorowania bólu, są przepisy zobowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą w warunkach ambulatoryjnych do sporządzenia karty oceny natężenia bólu (załącznik do projektu rozporządzenia), która dołączana będzie do dokumentacji medycznej.

Projekt rozporządzenia ma pozwolić na ocenę stanu zdrowia pacjenta w zakresie objawów bólowych, a także monitorowanie jego leczenia.

W opinii resortu wprowadzenie zmian spowoduje podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Ponadto przyczyni się do zebrania bardziej szczegółowego wywiadu od pacjenta oraz odnotowania tych informacji w jego dokumentacji medycznej.

Ministerstwo podkreśla, że projektowane przepisy mają wyłącznie charakter porządkujący i regulują czynności wykonywane przez większość podmiotów leczniczych.