W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i zapowiedzią skierowania tego projektu do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie RP, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z apelem o powołanie podkomisji.

" Zastosowanie takiego rozwiązania organizacyjnego w pracy Komisji Zdrowia Sejmu RP jest niezbędne przede wszystkim ze względu na obszerność proponowanych zmian, a także szczególną materię, która została poddana nowelizacji (ustawa ta jest jednym z aktów prawnych mających fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce)" - podkreśla samorząd. 

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że zaproponowane zmiany wymagają szczególnie wnikliwego rozpatrzenia. Dodaje, że projekt przyjęty 7 stycznia przez Radę Ministrów wnosi wiele nowych rozwiązań. Samorząd podkreśla, że na etapie konsultacji zgłaszali wiee uwag to tej noweli, a w większości ich nie uwzględniono na etapie konsultacji publicznych.

Projekt został przyjęty przez rząd 7 stycznia, wersja ostateczna noweli została upubliczniona 9 stycznia. 

 

Zmiany w klauzuli sumienia zgodnie z wyrokiem TK w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza - czytaj tutaj>>