Projekt ustawy o zawodzie lekarza 7 stycznia został przyjęty przez rząd. Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że to niedopuszczalne, że projekt nie został dotychczas przekazany samorządowi, a jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona.

W czwartek w Rządowym Centrum Legislacji w końcu została opublikowana wersja projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przyjęta we wtorek przez rząd. 

NRL wydała komunikat w sprawie przyjętej przez rząd 7 stycznia 2020 roku nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. - Jesteśmy zaniepokojeni trybem procedowania ustawy, tym bardziej, że projekt przyjęty przez Radę Ministrów nie był z nami konsultowany. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ustawa dotycząca wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty była przyjmowana przez Radę Ministrów bez konsultacji jej ostatecznej wersji z samorządem lekarskim – czytamy w komunikacie.

 


Ostatnia konsultacja w marcu 2019 r.

Prezes NRL prof. Andrzej Matyja podkreśla, że chciałby jednoznacznie oświadczyć, że Naczelna Izba Lekarska nie ma wiedzy jaki był ostateczny projekt nowelizacji ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2020 r. - Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie zajmowała się nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wyrażając opinię samorządu lekarskiego w kilku stanowiskach. Ostatnia konsultacja aktu miała miejsce 28 czerwca 2019 r., gdy projekt był udostępniony do konsultacji społecznych, Naczelna Rada Lekarska zgłosiła wtedy szereg merytorycznych uwag, zastrzeżeń i propozycji – mówi prof. Matyja.

Samorząd lekarski podkreśla, że ze względu na wagę aktu, dokument będzie przedmiotem rzetelnej analizy Naczelnej Rady Lekarskiej niezwłocznie po udostępnieniu jego treści.