Tajne adresy 164 placówek niespełniających norm sanitarnych

Opieka zdrowotna

Fundacja "My pacjenci" poprosiła Główny Inspektorat Sanitarny o podanie adresów 164 szpitali, które nie są dostosowane do stosowania norm sanitarnych. Dziś otrzymała informację, że GIS nie ma takich danych tylko powiatowe stacje sanepidu. - Jak to się dzieje, że to właśnie GIS podawał, że ma wiedzę, że krytyczne niedostosowania dotyczą 164 placówek, a teraz nie ma ich adresów - pyta Ewa Borek, prezes Fundacji.

27.03.2019

Przesiewowe badania genów sposobem na to, by w gospodarce zostało 90 mld zł

Rak odpowiada za 24 proc. wszystkich zgonów w Polsce. Według szacunków na nowotwór zachoruje prawie połowa mężczyzn oraz ponad jedna trzecia kobiet. Specjaliści z działającego przy Uniwersytecie Warszawskim zespołu Warsaw Genomics potrafią ocenić ryzyko zachorowania na raka jajnika lub piersi i przekonują, że powszechne badania genetyczne mogą przynieść znaczne korzyści

27.03.2019

We wrześniu ma ruszyć nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Opieka zdrowotna

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiada, że we wrześniu tego roku ma zacząć działać nowy model opieki nad dziećmi i młodzieżą w kryzysie psychicznym. Jako pierwsze mają powstać centra opieki najwyższego poziomu. W każdym województwie ma działać jedna taka placówka, a w większych regionach po dwie, trzy.

27.03.2019

Porada pielęgniarki zamiast lekarza w przychodni od połowy roku

Zawody medyczne

Osiem złotych za poradę w przychodni specjalistycznej ma otrzymać pielęgniarka. Na razie ma przyjmować pacjentów zamiast lekarza w poradni kardiologicznej, chirurgicznej oraz położniczo-ginekologicznej. Samorząd pielęgniarski liczy na to, że takich porad pielęgniarki będą mogły zacząć udzielać w drugiej połowie roku.

26.03.2019

Rzecznik Praw Pacjenta zaczyna prace nad ustawą psychiatryczną

Opieka zdrowotna

W tym roku zaczną się prace nad zmianami w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, która ma już 25 lat - zapowiada Rzecznik Praw Pacjenta. Pierwsze propozycje zmian ma podać w sierpniu. Eksperci podkreślają, że przez te lata nie udało się stworzyć systemu pomocy i wsparcia dla osób w kryzysie, ale jesteśmy u progu ważnych zmian.

26.03.2019

Wolters Kluwer partnerem Polskiej Federacji Szpitali

Opieka zdrowotna

Wolters Kluwer Polska, dostarczający szpitalom profesjonalnych informacji i systemów do zarządzania m.in. majątkiem i ryzykiem - został partnerem Polskiej Federacji Szpitali. Współpraca ma polegać m.in. na organizacji konferencji adresowanych do branży medycznej.

26.03.2019

Tonące w długach szpitale chcą się łączyć

Spółki Opieka zdrowotna

Szpitale na Pomorzu tworzą konsorcja. Wspólne działanie pozwala obniżyć koszty np. zakupów i znaleźć rozwiązanie na braki kadrowe - m.in. poprzez tworzenie mobilnych zespołów operacyjnych. Najczęściej polega to na tworzeniu holdingu spółek, co wymaga przekształcenia zoz-ów w spółkę z o.o. lub akcyjną.

26.03.2019

Konieczna zmiana przepisów, by nie nadużywano zaproszeń dla lekarzy z zagranicy

Zawody medyczne

Samorząd lekarski podkreśla, że konieczne jest doprecyzowanie przepisów, na podstawie których rady lekarskie zgadzają się lub odmawiają, by lekarz zaproszony do Polski z zagranicy, nieposiadający prawa wykonywania zawodu w naszym kraju, mógł np: brać udział w konsylium lekarskim lub wykonywał zabiegi.

25.03.2019

Samorząd lekarski: Porozumienie z rezydentami nie jest realizowane

Opieka zdrowotna

Naczelna Rada Lekarska wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nierealizowania przez Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP zapisów porozumienia z 8 lutego 2018 r. zawartego pomiędzy reprezentującym stronę rządową ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim a lekarzami rezydentami.

25.03.2019

Ustawę o jakości trzeba wyjąć z szuflady, by było mniej błędów medycznych

Opieka zdrowotna

Niemcy podają, że u nich 19 tys. osób rocznie umiera z powodu zdarzeń niepożądanych. W Polsce udajemy, że nie ma problemu. Tracą na tym pacjenci, bo szpitale proponują im złotówkę odszkodowania. Poprawić bezpieczeństwo mogłaby ustawa o jakości w ochronie zdrowia, ale od 2017 r. jest w konsultacjach wewnętrznych w resorcie zdrowia.

25.03.2019

Szpitale zadłużają się też przez zbyt niskie OC

Odszkodowania, które zasądzają sądy na rzecz pacjentów, często znacznie przewyższają sumy gwarancyjne wynikające z ubezpieczenia szpitali od odpowiedzialności cywilnej. Te muszą dopłacać poszkodowanym z pieniędzy, które dostają z Narodowego Funduszu Zdrowia albo nawet brać kredyty.

23.03.2019

Zajęcia rehabilitacyjne w więziennych szpitalach psychiatrycznych to fikcja

Opieka zdrowotna

Liczba miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które potrzebują tego rodzaju leczenia – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. I stwierdza, że nie prowadzi się odpowiednich działań wobec chorych psychicznie sprawców przestępstw.

22.03.2019

Zlecenie na wyroby medyczne będzie możliwe bez wizyty w NFZ

Opieka zdrowotna

Wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przewiduje projekt rozporządzenia, który 22 marca został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiana związana jest z wprowadzeniem elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia przez NFZ. Dzięki temu pacjent nie będzie musiał osobiście w oddziale Funduszu potwierdzać zlecenia.

22.03.2019

Senat za pierwszą kopią dokumentacji medycznej za darmo

Opieka zdrowotna

Zmianę przepisów zmianę zapewniającą pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Chodzi o zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisów do RODO.

22.03.2019

Za 10 dni obowiązek raportowania do ZSMOPL

Farmacja

Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi. Taki obowiązek będzie dotyczył podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.

21.03.2019

Mało z NFZ na leczenie zębów, dużo z własnych kieszeni

Opieka zdrowotna

Na leczenie zębów dzieci i dorosłych Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku wyda tylko 1,8 mld zł, co stanowi zaledwie 14 proc. pieniędzy, które jako społeczeństwo przeznaczamy na leczenie zębów. Cały rynek stomatologiczny w Polsce szacowany jest na 12 mld zł. Resztę dokładamy z własnych kieszeni.

21.03.2019

Billboardy przy dużych szpitalach: "Rządzący opamiętajcie się"

Opieka zdrowotna

W okolicach największych szpitali w polskich miastach pojawiły się billboardy z apelem OZZL: "Pacjenci w kolejkach i lekarze na dyżurach umierają. Rządzący opamiętajcie się". Zarząd OZZL zapowiada, że w czerwcu planują manifestację, później będą ograniczać zatrudnienie do jednego etatu.

21.03.2019

Wyrok NSA zagrożeniem dla istnienia 5 tysięcy aptek

Prawo gospodarcze Farmacja

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w aptece zawsze musi być obecny farmaceuta z uprawnieniami kierownika. To precedens, bo do tej pory inaczej interpretowano przepisy. Gdyby nagle zaczęto je tak restrykcyjnie stosować, ok. 5 tys. aptek zostałoby zamkniętych z powodu braku obsady farmaceutów z odpowiednimi uprawnieniami.

21.03.2019

Rzecznik upomniał się o 350 tys. zadośćuczynienia dla pacjentki

Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta, który może brać udział w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, wniósł pozew o zapłatę na rzecz pacjentki zadośćuczynienia w kwocie 350 tys. zł z tytułu zawinionego naruszenia jej praw do udzielanych z należytą starannością świadczeń zdrowotnych związanych z porodem oraz do informacji o stanie zdrowia.

20.03.2019

MZ: Lekarz rodzinny może, ale nie musi wystawić zaświadczenia dla sportowca

Opieka zdrowotna

Od 1 marca br. zawodnicy-amatorzy mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak lekarze rodzinni nie chcą ich wystawiać, bo ich zdaniem przepisy nie dają im do tego odpowiednich uprawnień. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że lekarz poz może, ale nie musi wystawić takie zaświadczenie

20.03.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski