Pierwszym zadaniem zespołu, który został we wtorek powołany przez prezesa NFZ Adama Niedzielskiego,  będzie sprawdzenie, jak obecnie wygląda dostęp do świadczeń medycznych i realizacja umów z NFZ. Eksperci wskażą też ograniczenia, które wpływają na zmniejszenie dostępności do procedur medycznych i ryzyka, które wiążą się z powrotem do czasu przed pandemią. Mają też zaproponować rozwiązania finansowe i prawne, które pozwolą na rozliczenie wykonania umów z Funduszem za okres zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Czytaj: Być może rząd będzie musiał dotować NFZ, bo ubywa mu pieniędzy>>
 

Powołanie zespołu jest ważnym krokiem do płynnego przywrócenia pełnej możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami. Jednocześnie powrót do stanu przed pandemią musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu – podkreślił Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jego trzon składa się z ekspertów Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracami zespołu kieruje Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ, odpowiadający za pion medyczny. Ponadto w pracach zespołu będzie uczestniczyła grupa zewnętrznych doradców.

Do 30 września br. zespół przygotuje wnikliwą analizę i konkretne wnioski, które ułatwią przywrócenie dostępu do świadczeń medycznych do czasu przed pandemią. Zespół może też zaproponować korzystne rozwiązania prawne, które pomogą w osiągnięciu tego celu.

 


Kierownictwo zespołu:

 •     Przewodniczący: Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych
 •     Zastępca przewodniczącego: Arkadiusz Kosowski, dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Centrali NFZ
 •     Sekretarz: Przemysław Bedyński, starszy specjalista w Departamencie ds. Służb Mundurowych w Centrali NFZ.

Członkowie:

 •     Daniel Rutkowski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ
 •     Filip Urbański, zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji w Centrali NFZ
 •     Radosław Murawski, p. o. naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Sprawozdawczych w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.

Doradcy i eksperci:

 •     Anna Baumann-Popczyk, zastępca dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego i Sanitarnej Ochrony Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 •     Dariusz Drelich, wojewoda pomorski
 •     Jan Gessek, dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia
 •     Włodzimierz Gut, przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
 •     Agnieszka Jóźwik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
 •     Anna Miszczak, dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 •     Mariola Szulc, prezes zarządu, dyrektor generalny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o. w Tychach
 •     Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Więcej o pracy nowego zespołu w Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 103/2020/GPF>>