Zaniepokojenie skutkami proponowanych zmian wyrazili w liście do prezydenta Krajowi Producenci Leków i Konfederacja Lewiatan. Ich niepokój budzi także możliwość uszczuplenia środków budżetu na refundację leków. 

Czytaj: Fundusz Medyczny to kiełbasa wyborcza>> 

 

Ingerencja innej ustawy w system refundacji

Autorów wystąpienia niepokoi ingerencja zapisów projektu ustawy o Funduszu Medycznym w przebieg procesu refundacyjnego. - Prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej trwają od kilku lat, bo wprowadzenie zmian w tym zakresie wymaga szerokich konsultacji z wszystkimi interesariuszami. Kształt tych przepisów decyduje bowiem o dostępie do farmakoterapii wszystkich Polaków. Uważamy, że zmiany w zakresie refundacji leków nie powinny być wprowadzane inną ustawą, która realizuje odrębne cele. Zaproponowane w projekcie ustawy o Funduszu Medycznym zapisy dotyczące m.in. negocjacji cen i Komisji Ekonomicznej, mogą doprowadzić do braków leków w Polsce – czytamy w liście. 

 

Marek Świerczyński, Elżbieta Traple, Magdalena Krekora

Sprawdź  
POLECAMY


- Nowe regulacje uniemożliwią też ministrowi zdrowia prowadzenie polityki lekowej, za którą ponosi odpowiedzialność. Mając na uwadze możliwe spowolnienie gospodarcze związane z pandemią i jego wpływ na środki Narodowego Funduszu Zdrowia niepokój budzi także możliwość uszczuplenia środków budżetu na refundację leków. Na wydatki opisane w ustawie o Funduszu Medycznym powinny być zapewnione dodatkowe środki poza tymi z budżetu na refundację – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan. 

Wyłączyć refundację z tego projektu 

Krajowi Producenci Leków apelują o wyłączenie z tej inicjatywy,  która ma powołać Fundusz Medyczny,  zapisów regulujących refundację leków. Aby bezpieczeństwo lekowe zostało zagwarantowane – napisali w liście - wszystkie akty prawne regulujące finansowanie terapii lekowych, wśród których znajdą się zapisy dotyczące Funduszu Medycznego, powinny zawierać rozwiązania stymulujące zwiększenie produkcji leków w Polsce. Pandemia pokazała, że tylko produkując w kraju niezbędne polskim pacjentom leki i wyroby medyczne możemy mieć pewność, że ich nigdy nie zabraknie, a wykorzystanie środków budżetowych będzie optymalne. 
- Dlatego prosimy Pana Prezydenta o włączenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR) do prac legislacyjnych nad stworzeniem Funduszu Medycznego - czytamy w liście.