Publikacja ogłoszeń o udzielanych zamówieniach publicznych służy realizacji zasady jawności w...
19.12.2008
Prawo do poszanowania intymności należy do sfery życia prywatnego pacjenta. Intymność odnosi się...
19.12.2008
Dysponentem środków publicznych w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne jest Narodowy Fundusz...
28.11.2008
14 listopada w krakowskim studio Radia Kraków odbyła się konferencja Zakłady opieki zdrowotnej...
24.11.2008
Udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez zakłady opieki...
14.11.2008
29 października w krakowskim Hotelu Qubus odbyła się VIII Konferencja Naukowa Ogólnopolskiego...
12.11.2008
Żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Przepisy prawa nie określają również, co...
Prawo.pl
31.10.2008
Polski ustawodawca po burzliwych dyskusjach w 2007 r. zdecydował się na dopuszczenie wysyłkowej...
31.10.2008
W 2007 roku wartość sprzedaży leków w Polsce wyniosła ok. 16 mld zł. Największy wartościowy wzrost...
17.10.2008
Bezpłatne zaopatrzenie w lekiŚwiadczeniom zdrowotnym z ubezpieczenia zdrowotnego towarzyszy często...
10.10.2008