Ilość leku wskazana przez lekarza wystawiającego receptę nie jest wyłącznym kryterium oceny dla...
02.11.2011
Na gruncie nowych przepisów, tak samo jak i uprzednich, wykonywanie działalności leczniczej w...
31.10.2011
Kontrola podmiotów leczniczych (zarówno tych niebędących, jak i będących przedsiębiorcami) stanowi...
28.10.2011
Wolters Kluwer Polska oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na spotkanie...
27.10.2011
Komentarz omawia podstawowe kwestie związane z projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów...
24.10.2011