Ciągle brak jest ustaleń dotyczących winnych śmierci 17-letniej dziewczyny w szpitalu w...
28.04.2014
Według opinii biegłych przyczyną śmierci trzyletniego niepełnosprawnego Mateusza N. z Poznania była...
28.04.2014
Szymon Olek, który w lutym 2014 roku podczas zawodów w Zakopanem na Maleńkiej Krokwi uległ...
28.04.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w roku 2014 nie nastąpią żadne zmiany dotyczące...
27.04.2014
Leki generyczne podlegają w Polsce stałej kontroli, zarówno w zakresie ich wytwarzania, jak i...
27.04.2014
Na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ulicy Szaserów otwarte zostało...
27.04.2014
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych poinformował, że włoskie organy ścigania prowadzą śledztwo...
26.04.2014
23 kwietnia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu...
26.04.2014
Prokuratura bada okoliczności urodzenia się martwego dziecka w jednym z łódzkich szpitali....
26.04.2014
Polityka ochrony zdrowia musi uwzględniać szybkie starzenie się społeczeństwa i potrzeby zdrowotne...
26.04.2014
Stosowane w leczeniu raka leki, zwłaszcza cytostatyki, są tak toksyczne, że oprócz komórek...
26.04.2014
25-30 tysięcy mężczyzn w Polsce rocznie zapada na raka prostaty. To najczęstszy nowotwór...
26.04.2014
Domowy chemik Maciej Ż. został oskarżony przez krakowską prokuraturę o wyrabianie i sprzedaż...
26.04.2014
Resort pracy przesłał do Ministerstwa Zdrowia projekt dotyczący nowych zasad świadczeń zdrowotnych...
25.04.2014
28 kwietnia 2014 roku odbędzie się 15 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną...
25.04.2014
25 kwietnia 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 24 kwietnia 2014 w sprawie...
25.04.2014
Pracodawcy i związki zawodowe są przeciwni finansowaniu specjalizacji i staży podyplomowych lekarzy...
25.04.2014
Firma, która jedynie kupuje usługę medyczną, a nie wykonuje jej we własnym zakresie, musi na...
25.04.2014
Nadzwyczajna podkomisja sejmowej komisji zdrowia rozpatrzy obywatelski projekt o zmianie ustawy...
25.04.2014
Kujawsko-pomorski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy poinformował, że w...
25.04.2014
W tzw. pakiecie kolejkowym Ministerstwa Zdrowia znalazły się między innymi rozwiązania dotyczące...
25.04.2014
Eliminowanie praktyk niekorzystnych dla gospodarki, przedsiębiorców i konsumentów to główne cele...
25.04.2014
Jedynie 9 procent spółek prowadzi regularne działania z zakresu relacji inwestorskich, a 70 procent...
25.04.2014
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w roku 2013 w kujawsko-pomorskim oddziale wojewódzkim NFZ...
25.04.2014
W życiu społecznym obserwuje się w ostatnich latach narastającą koncentrację jednostki na sobie i...
25.04.2014
Ponad 300 osób z całej Polski chorych na ciężką astmę alergiczną zostało objętych programem lekowym...
25.04.2014
Oprócz niezbędnych dla zdrowia populacji szczepień potrzebna jest też edukacja, która pozwoli się...
25.04.2014
Sąd Okręgowy w Sieradzu oddalił apelację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w...
25.04.2014