PRRM zwracała się już w tej sprawie do ministra zdrowia w lutym 2011 roku, od tego czasu jednak nic się nie zmieniło.

Czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego reguluje Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. NFZ nie określa natomiast w wymogach dla szpitali, ani czasu dojazdu, ani szczegółowych wymagań co do personelu i wyposażenia ambulansu używanego do transportu międzyszpitalnego. Kwestię tę reguluje tylko umowa między placówką a dowolną firmą transportową.

W takich umowach czas jest regulowany zależnie od zapobiegliwości lub możliwości finansowych szpitala. Jeżeli z oszczędności wybrany zostanie wariant, że firma przewozowa podstawi ambulans „w miarę dostępności zespołu”, czyli – kiedy przewiezie innych pacjentów, lub miejsce stacjonowania tego ambulansu znajduje się, czasem nawet w bardzo znacznej odległości od lecznicy, to najczęściej w takich sytuacjach dochodzi do drastycznie długiego czasu oczekiwania na karetkę. To wtedy zdarzają się szeroko nagłaśniane przez media przypadki śmierci pacjentów (często dzieci), do których karetka nie zdążyła dotrzeć.

Karetki jeżdżące w systemie państwowego ratownictwa medycznego nie mogą być przez szpital używane do przewozu chorych. Jeżeli pacjent jest w stanie zagrożenia życia, szpital może wezwać na pomoc śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Warunkiem realizacji transportu drogą powietrzną jest jednak dobra pogoda i dysponowanie odpowiednim lądowiskiem przyszpitalnym.

Wynika z tego, że czas oczekiwania na transport międzyszpitalny pozostaje długi, czasami zbyt długi. Chcąc temu zapobiec Ministerstw Zdrowia wystąpiło z propozycją,  aby każdy szpital musiał kupić i utrzymać własną karetkę specjalistyczną, jednak ostatecznie pod naporem głosów krytycznych wycofało się z tego pomysłu.

Obecnie w skład transportu medycznego wchodzi transport sanitarny, transport medyczny w standardzie zespołu podstawowego, transport medyczny w standardzie zespołu specjalistycznego, transport lotniczy oraz transport neonatologiczny. Jedyna ustawowa regulacje dotycząca transportu medycznego znajduje się w ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku i mówi tylko o tym, że podmiot medyczny musi zabezpieczyć transport medyczny.

Propozycje uregulowania tej kwestii przedstawiła także firma Falck Medycyna, oferująca usługi ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.