Wynika tak z faktu, że skoro wykonywanie zawodu lekarza w prowadzonej praktyce lekarskiej wymaga przynależności do Izby Lekarskiej to ponoszone wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z tą przynależnością stanowią koszty uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Składki te będą również kosztem uzyskania przychodu dla lekarza, który poza działalnością gospodarczą wykonuje zawód lekarza na podstawie umowy o pracę.

Cały artykuł na ten temat dostępny jest na stronie www.podatki.abc.com.pl