Przyczyną podjętej decyzji było niezachowanie w czasie produkcji procedur Dobrej Praktyki Wytwarzania, co skutkowało brakiem zgodności ze specyfikacjami procesowymi. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Wycofane zostały następujące serie produktu leczniczego:

NIQiuitin MINI tabletki do ssania, 1,5 mg
- numer serii 154 894, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 156 024, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 157389, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 159955, data ważności—31 sierpnia 2014
- numer serii 163 892, data ważności—31 października 2014
- numer serii 164 623, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 165 923, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 167 284, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 167 434, data ważności—1 lutego 2015
- numer serii 168 997, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 169 698, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 173 669, data ważności—30 czerwca 2015
- numer serii 174 353, data ważności—30 września 2015
- numer serii 175 740, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 176 614, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 619, data ważności—31 października 2015
- numer serii 180006, data ważności—31 grudnia 2015
- numer serii 181 307, data ważności—31 października 2015
- numer serii 183 182, data ważności—28 luty 2016
- numer serii 183 850, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 185 670, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 189 245, data ważności—30 lipca 2016
- numer serii 190 495, data ważności—30 września 2016
- numer serii 185 693, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 186719, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 190498, data ważności—31 sierpnia 2016
- numer serii 192 558, data ważności—30 września 2016

NIQiuitin MINI tabletki do ssania, 4 mg
- numer serii 154 895, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 157 391, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 159 321, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 160 386, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 164 625, data ważności—31 listopada 2014
- numer serii 165 552, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 167 437, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 168 999, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 171 550, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 173 670, data ważności—31 maja 2015
- numer serii 174 772, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 175 728, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 042, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 637, data ważności—31 października 2015
- numer serii 178 925, data ważności—30 listopada 2015
- numer serii 182 322, data ważności—31 grudnia 2015
- numer serii 183 323, data ważności—28 lutego 2016
- numer serii 185 238, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 185 637, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 189 246, data ważności—31 lipca 2016
- numer serii 190 283, data ważności—30 września 2016
- numer serii 191 132, data ważności—30 września 2016
- numer serii 185 692, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 186 523, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 190 799, data ważności—30 września 2016

NIQiuitin pastylki do ssania, 2 mg
- numer serii 39 14 947, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 39 14 950, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 39 67 748, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 4330921, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4330932, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4977927, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 5604953, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 6074387, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 6891593, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 7445851, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7451326, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7452894, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7454639, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7473868, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310432, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310433, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310434, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310435, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310436, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310561, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310562, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310563, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310564, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1312678, data ważności—30 kwietnia 2015


NIQiuitin pastylki do ssania, 4 mg
- numer serii 3704863, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 3705396, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734556, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734598, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734629, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3824200, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 3824201, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210830, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210855, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210858, data ważności—30 września 2014
- numer serii 4330961, data ważności—31 października 2014
- numer serii 4726155, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5364256, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 5364264 data ważności—31 października 2014
- numer serii 5665557, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5665559, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5915825, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 6074385, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7428747, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7436045, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7436047, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7452898, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 7453847, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 7460886, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 7460893, data ważności—31 maja 2015
- numer serii 7525743, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 1309148, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1309149, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310556, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310557, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1311995, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1311996, data ważności—28 lutego 2015
 


 GIF: wycofanie z obrotu tabletek i pastylek NiQuitin
Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu tabletek do ssania NiQuitin MINI 1,5 mg i 4 mg oraz pastylek do ssania NiQuitin 2 mg i 4 mg. Podmiotem odpowiedzialnym jest GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sp. z o.o.
Przyczyną podjętej decyzji było niezachowanie w czasie produkcji procedur Dobrej Praktyki Wytwarzania, co skutkowało brakiem zgodności ze specyfikacjami procesowymi. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Wycofane zostały następujące serie produktu leczniczego:
NIQiuitin MINI tabletki do ssania, 1,5 mg
- numer serii 154 894, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 156 024, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 157389, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 159955, data ważności—31 sierpnia 2014
- numer serii 163 892, data ważności—31 października 2014
- numer serii 164 623, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 165 923, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 167 284, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 167 434, data ważności—1 lutego 2015
- numer serii 168 997, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 169 698, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 173 669, data ważności—30 czerwca 2015
- numer serii 174 353, data ważności—30 września 2015
- numer serii 175 740, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 176 614, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 619, data ważności—31 października 2015
- numer serii 180006, data ważności—31 grudnia 2015
- numer serii 181 307, data ważności—31 października 2015
- numer serii 183 182, data ważności—28 luty 2016
- numer serii 183 850, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 185 670, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 189 245, data ważności—30 lipca 2016
- numer serii 190 495, data ważności—30 września 2016
- numer serii 185 693, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 186719, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 190498, data ważności—31 sierpnia 2016
- numer serii 192 558, data ważności—30 września 2016

NIQiuitin MINI tabletki do ssania, 4 mg
- numer serii 154 895, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 157 391, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 159 321, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 160 386, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 164 625, data ważności—31 listopada 2014
- numer serii 165 552, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 167 437, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 168 999, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 171 550, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 173 670, data ważności—31 maja 2015
- numer serii 174 772, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 175 728, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 042, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 637, data ważności—31 października 2015
- numer serii 178 925, data ważności—30 listopada 2015
- numer serii 182 322, data ważności—31 grudnia 2015
- numer serii 183 323, data ważności—28 lutego 2016
- numer serii 185 238, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 185 637, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 189 246, data ważności—31 lipca 2016
- numer serii 190 283, data ważności—30 września 2016
- numer serii 191 132, data ważności—30 września 2016
- numer serii 185 692, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 186 523, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 190 799, data ważności—30 września 2016

NIQiuitin pastylki do ssania, 2 mg

- numer serii 39 14 947, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 39 14 950, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 39 67 748, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 4330921, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4330932, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4977927, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 5604953, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 6074387, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 6891593, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 7445851, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7451326, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7452894, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7454639, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7473868, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310432, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310433, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310434, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310435, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310436, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310561, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310562, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310563, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310564, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1312678, data ważności—30 kwietnia 2015


NIQiuitin pastylki do ssania, 4 mg

- numer serii 3704863, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 3705396, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734556, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734598, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734629, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3824200, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 3824201, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210830, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210855, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210858, data ważności—30 września 2014
- numer serii 4330961, data ważności—31 października 2014
- numer serii 4726155, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5364256, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 5364264 data ważności—31 października 2014
- numer serii 5665557, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5665559, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5915825, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 6074385, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7428747, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7436045, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7436047, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7452898, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 7453847, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 7460886, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 7460893, data ważności—31 maja 2015
- numer serii 7525743, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 1309148, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1309149, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310556, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310557, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1311995, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1311996, data ważności—28 lutego 2015
 


 GIF: wycofanie z obrotu tabletek i pastylek NiQuitin
Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu tabletek do ssania NiQuitin MINI 1,5 mg i 4 mg oraz pastylek do ssania NiQuitin 2 mg i 4 mg. Podmiotem odpowiedzialnym jest GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sp. z o.o.
Przyczyną podjętej decyzji było niezachowanie w czasie produkcji procedur Dobrej Praktyki Wytwarzania, co skutkowało brakiem zgodności ze specyfikacjami procesowymi. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Wycofane zostały następujące serie produktu leczniczego:
NIQiuitin MINI tabletki do ssania, 1,5 mg
- numer serii 154 894, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 156 024, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 157389, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 159955, data ważności—31 sierpnia 2014
- numer serii 163 892, data ważności—31 października 2014
- numer serii 164 623, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 165 923, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 167 284, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 167 434, data ważności—1 lutego 2015
- numer serii 168 997, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 169 698, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 173 669, data ważności—30 czerwca 2015
- numer serii 174 353, data ważności—30 września 2015
- numer serii 175 740, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 176 614, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 619, data ważności—31 października 2015
- numer serii 180006, data ważności—31 grudnia 2015
- numer serii 181 307, data ważności—31 października 2015
- numer serii 183 182, data ważności—28 luty 2016
- numer serii 183 850, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 185 670, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 189 245, data ważności—30 lipca 2016
- numer serii 190 495, data ważności—30 września 2016
- numer serii 185 693, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 186719, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 190498, data ważności—31 sierpnia 2016
- numer serii 192 558, data ważności—30 września 2016

NIQiuitin MINI tabletki do ssania, 4 mg
- numer serii 154 895, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 157 391, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 159 321, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 160 386, data ważności—31 maja 2014
- numer serii 164 625, data ważności—31 listopada 2014
- numer serii 165 552, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 167 437, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 168 999, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 171 550, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 173 670, data ważności—31 maja 2015
- numer serii 174 772, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 175 728, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 042, data ważności—30 września 2015
- numer serii 177 637, data ważności—31 października 2015
- numer serii 178 925, data ważności—30 listopada 2015
- numer serii 182 322, data ważności—31 grudnia 2015
- numer serii 183 323, data ważności—28 lutego 2016
- numer serii 185 238, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 185 637, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 189 246, data ważności—31 lipca 2016
- numer serii 190 283, data ważności—30 września 2016
- numer serii 191 132, data ważności—30 września 2016
- numer serii 185 692, data ważności—31 marca 2016
- numer serii 186 523, data ważności—30 czerwca 2016
- numer serii 190 799, data ważności—30 września 2016

NIQiuitin pastylki do ssania, 2 mg

- numer serii 39 14 947, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 39 14 950, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 39 67 748, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 4330921, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4330932, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4977927, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 5604953, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 6074387, data ważności—31 lipca 2014
- numer serii 6891593, data ważności—30 listopada 2014
- numer serii 7445851, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7451326, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7452894, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7454639, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7473868, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310432, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310433, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310434, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310435, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310436, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310561, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310562, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310563, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310564, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1312678, data ważności—30 kwietnia 2015


NIQiuitin pastylki do ssania, 4 mg

- numer serii 3704863, data ważności—28 lutego 2014
- numer serii 3705396, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734556, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734598, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3734629, data ważności—28 lutego2014
- numer serii 3824200, data ważności—30 kwietnia 2014
- numer serii 3824201, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210830, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210855, data ważności—30 czerwca 2014
- numer serii 4210858, data ważności—30 września 2014
- numer serii 4330961, data ważności—31 października 2014
- numer serii 4726155, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5364256, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 5364264 data ważności—31 października 2014
- numer serii 5665557, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5665559, data ważności—31 października 2014
- numer serii 5915825, data ważności—31 grudnia 2014
- numer serii 6074385, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 7428747, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7436045, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7436047, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 7452898, data ważności—31 marca 2015
- numer serii 7453847, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 7460886, data ważności—30 kwietnia 2015
- numer serii 7460893, data ważności—31 maja 2015
- numer serii 7525743, data ważności—31 sierpnia 2015
- numer serii 1309148, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1309149, data ważności—31 stycznia 2015
- numer serii 1310556, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1310557, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1311995, data ważności—28 lutego 2015
- numer serii 1311996, data ważności—28 lutego 2015