Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień Komitetowi Stałemu Rady Ministrów projekt ustawy o...
11.02.2014
Przedstawiciele pacjentów muszą mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących ochrony...
11.02.2014
Cartas diecezji kieleckiej buduje hospicjum stacjonarne. Na dokończenie inwestycji potrzeba jeszcze...
11.02.2014
Wojewoda małopolski Jerzy Miller zwrócił się do dyrektorów jednostek systemu państwowego...
11.02.2014
Polacy są najzdrowsi wśród wszystkich cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej mieszkających we...
11.02.2014
W jaki sposób lekarz wypisując lek refundowany z użyciem nazwy międzynarodowej ma wskazać...
11.02.2014
SP Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ przy ulicy Kopernika,...
11.02.2014
Polskie Towarzystwo Okulistyczne nie zgadza się z wyceną operacji zaćmy opracowaną przez Narodowy...
11.02.2014
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą do prezesa NFZ o rozważenie kwestii wspólnego...
11.02.2014
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą...
11.02.2014
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało negatywnie projekt ustawy o świadomym...
11.02.2014
Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, podjął decyzje o umorzeniu milionowych zaległości podatkowych...
11.02.2014
Obecnie przepisy nie dopuszczają możliwości wyłącznej realizacji umowy o udzielanie świadczeń...
11.02.2014
Globalna liczba zgonów z powodu odry spadła pomiędzy rokiem 2000 a 2012 o 78 procent, głównie...
11.02.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia pacjentom, którzy leczyli się za granicą prawa do otrzymania...
10.02.2014
Lokalne samorządy chcą objąć nowe udziały w spółce Megrez zarządzającej dawnym szpitalem...
10.02.2014
Udokumentowane przez szpital koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz...
10.02.2014
Aparatura medyczna, urządzenia rehabilitacyjne i rozwiązania informatyczne prezentowane są od...
10.02.2014
W szpitalu wojewódzkim w Olsztynie rozpoczęto operowanie pacjentów na nowym, 12-salowym bloku...
10.02.2014
22 lutego 2014 wejdzie życie nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia...
10.02.2014
Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała sprawdzenie przygotowania do uruchomienia i funkcjonowanie...
10.02.2014
Pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski odwołał 8 lutego 2014 roku...
10.02.2014
7 lutego 2014 roku ogłoszone zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w...
10.02.2014
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, której projekt ukazał się 5 lutego 2014, dotyczy...
10.02.2014
Część dokumentacji medycznej przechowuje się w zapisie cyfrowym, jak na przykład zdjęcia...
10.02.2014
W postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne, przeprowadzanym...
10.02.2014
Prywatny Szpital Ginekologiczno-Położniczy Malarkiewicz z Olsztyna współpracuje z placówkami z...
10.02.2014
Ponad 40 procent innowacyjnych leków rekomendowanych do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do...
10.02.2014
Polski Bank Komórek Macierzystych otworzył w Warszawie największe w Europie Środkowej laboratorium...
10.02.2014
Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego podjął decyzję w sprawie przekształcenia Bydgoskiego...
10.02.2014