Produkt nie jest dopuszczony do obrotu na runku polskim, lecz został wprowadzony na podstawie jednorazowej zgody Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu. Powyższa decyzja została podjęta w związku ze stwierdzeniem podczas rutynowych badań w fiolkach ww. serii produktu bezpostaciowych cząstek stałych. Podmiot odpowiedzialny zaznacza, że ryzyko wynikające z zaprzestania stosowania leku zdecydowanie przewyższa ryzyko wynikające z obecności cząstek stałych. Biorąc to pod uwagę, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego podjął działania mające na celu wprowadzenie do obrotu produktu zastępczego - Methotexat-Ebewe, umożliwiającego kontynuowanie terapii.
Źródło: www.gif.gov.pl