Projekt rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie poparło 19 członków komisji PE, a 15 było przeciwko.

Pod koniec października podczas sesji plenarnej w Strasburgu eurodeputowani odesłali budzący wiele emocji projekt do dalszych prac w komisji PE. Choć ta wprowadziła do niego niewielkie poprawki, przesłanie przegłosowanego we wtorek dokumentu pozostało takie samo. Nie jest jasne, kiedy cały europarlament ponownie zagłosuje w tej sprawie.

Autorką raportu jest portugalska socjaldemokratka Edite Estrela. W dokumencie podkreślono, że prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka oraz że "poszanowanie prawa kobiet do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o tym, ile, kiedy i w jakich odstępach czasu chcą mieć dzieci, jest niezbędne dla rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego". Wezwano też kraje UE do propagowania badań naukowych nad środkami antykoncepcyjnymi dla kobiet i mężczyzn.

Raport zaleca też, aby aborcja była legalna, bezpieczna i dostępna dla wszystkich; jednocześnie zaznacza, że nie powinna być ona promowana jako metoda planowania rodziny.

Rezolucja kładzie nacisk na dostęp do antykoncepcji i obowiązkowej edukacji seksualnej odpowiednio przystosowanej do wieku dzieci i młodzieży. Jednak w przegłosowanym we wtorek tekście usunięto zdanie, że edukacja seksualna musi być prowadzona w bezpiecznej i pozbawionej tabu atmosferze oraz na zasadzie interakcji między uczniami i nauczycielami.

Eurodeputowani z komisji praw kobiet i równouprawnienia wykreślili także zdanie, w którym wzywali kraje Unii do zapewnienia samotnym kobietom i lesbijkom dostępu do metod leczenia bezpłodności oraz medycznie wspomaganej prokreacji.

Jak podano w projekcie rezolucji PE, w 21 krajach UE dopuszczalna jest aborcja na życzenie. Wielka Brytania, Finlandia i Cypr pozwalają na dużą dowolność w interpretowaniu, czy aborcja jest dopuszczalna w danym przypadku, podczas gdy w Polsce, Irlandii i Luksemburgu restrykcyjna interpretacja i ogólna niechęć lub strach przed przerywaniem ciąży sprawiają, że legalnie przeprowadzone aborcje są rzadkością - stwierdzono w dokumencie. Jedynym państwem UE bezwarunkowo zakazującym aborcji jest Malta.

W Polsce zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcja jest legalna w trzech przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy jest wynikiem czynu zabronionego lub gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony.

Z Brukseli Julia Potocka (PAP)