Wśród proponowanych zmian znalazło się min. poszerzenie katalogu zadań Inspektora ds. Substancji Chemicznych, umożliwienie wstrzymania obrotu substancji w przypadku gdy nie został sporządzony raport bezpieczeństwa, a także umożliwienie przekazywania Inspektorowi ds. Substancji Chemicznych niektórych informacji drogą elektroniczną.
Termin zgłaszania uwag upływa dla konsultacji społecznych w dniu 23 grudnia 2013 r.