Celem szkolenia jest przekazanie właścicielom i kierownikom aptek niezbędnej wiedzy do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny i samodzielny potrafili zarządzać aptekami, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Program szkolenia z zakresu zarządzania i marketingu w aptece obejmuje zagadnienia teoretyczne: ekonomiczne, marketingowe i ich odniesienia do codziennej praktyki aptecznej.
Osoby, które wezmą udział w szkoleniu mogą uzyskać 2 punkty "edukacyjne" miękkie.
Źródło: www.katowice.oia.pl