Suplement 2013 FP IX zawiera polską wersję nowych i znowelizowanych tekstów opublikowanych w Suplementach 7.6-7.8 Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) oraz działy narodowe. W dziale „Monografie narodowe” znalazło się 15 zaktualizowanych monografii dla preparatów galenowych w postaci stałej, półstałej i płynnej oraz ich składników. Ponad to narodowy dział „Wykaz dawek” opublikowany został w zaktualizowanej wersji kumulatywnej, tj. zawiera wszystkie substancje czynne opublikowane dotychczas w FP IX, zastępując takie wykazy opublikowane w FP IX 2011 i w Suplemencie 2012 FP IX.
Wymagania określone w Suplemencie 2013 FP IX będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.
Źródło: www.urpl.gov.pl