Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją leku Vimpat oraz włączenia do świadczeń gwarantowanych diagnostyki zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków. Ponad to Rada pozytywnie wyraziła się na temat dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających substancje czynne: estradiolum + dydrogesteronum oraz testosteronum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a także produktów zawierających cetirizinum, loratadinum i levocetirizini dihydrochloridum. Odmienne stanowisko zajęła w kwestii dalszego finansowania produktów zawierających substancje czynne: medroxyprogesteronum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w ChPL oraz produktów leczniczych zawierających substancje czynną spironolactonum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL: leczenie objawowe niewydolności nerek - u dzieci do 18 roku życia. Zdaniem Rady należy ograniczyć finansowanie preparatów loratadyny do populacji pacjentów powyżej 2 roku życia.
Prezes AOTM przychylił się do opinii Rady Przejrzystości.

Źródło: www.aotm.gov.pl