Informacje zostały przygotowane na podstawie danych przekazanych do Centrali przez oddziały wojewódzkie NFZ.
Zestawienia znajdują się pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5798

Źródło: www.nfz.gov.pl