Leki zawierające pochodne ergotamin stosowane są u chorych związanych z zaburzeniami krążenia krwi lub zaburzeniami pamięci lub czucia, lub zapobiegawczo przeciwko migrenowym bólom głowy, ponieważ ryzyko przeważa nad korzyściami w przypadku tych wskazań.
Zalecenie ograniczenia stosowania tych leków wynika z badań, które wykazały, że zwiększają ryzyko zwłóknienia (powstawanie nadmiaru tkanki łącznej, co może doprowadzić do uszkodzenia organów) i zatrucia ergotaminą
Na wniosek wytwórcy leków zawierających dihydrergotoksynę, jednego z pochodnych ergotaminy, CHMP przeprowadził ponowną analizę swojej opinii dla tego leku. Ponowna ocena zakończona 24 października 2013 r., potwierdziła wcześniejsze zalecenia Komitetu, które obecnie zostaną przekazane do Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska przyjęła już opinie CHMP dotyczące czterech innych pochodnych ergotaminy (dihydroergokrystyna, dihydroergotamina, nicergolina, dihydroergokryptyna). Opinia CHMP ws. dihydroergotoksyny zostanie przekazana do Komisji Europejskiej, która wyda ostateczną decyzję we właściwym terminie.

Źródło: www.urpl.gov.pl