W publikacji "Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych"omówiono między innymi najważniejsze instytucje systemu refundacyjnego, czyli całkowity budżet na refundację, payback, kategorie dostępności refundacyjnych, wskazania refundacyjne, substytucję apteczną, preskrypcję leków off-label.

- Jest to pierwsza, kompleksowa pozycja, która odnosi się do zespołu mechanizmów, które współtworzą system refundacji w polskim systemie ochrony zdrowia. W komentarzu wskazano na interakcje pomiędzy tymi mechanizmami, zdefiniowano walory przyjętych rozwiązań oraz pokazano przyczyny utrudniające ich efektywne funkcjonowanie – mówi Ewa Warmińska, współautorka książki. - Na szczególną uwagę zasługują te fragmenty, które odnoszą się do zasad obrotu produktami refundowanymi, od momentu objęcia ich refundacją, aż do wydania ich pacjentowi, przy definiowaniu których pokazane zostały stanowiska profesjonalnych uczestników systemu ochrony zdrowia oraz stosowane w tym zakresie praktyki.

Autorzy przeanalizowali relacje pomiędzy uczestnikami systemu na przykład podczas postępowania kontrolnego prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wobec aptek, świadczeniodawców oraz lekarzy, czy procedury obejmowania produktu refundacją, w tym etap negocjacji z Komisją Ekonomiczą. Zajęli się problemami pojawiającymi się w praktyce, takimi jaki zakaz reklamy aptek, zakaz dokonywania darowizn, ceny leków w szpitalnictwie, sztywne ceny i marże, stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Czytelnik może się także zapoznać z przedstawionymi w opracowaniu trendami w interpretacjach przepisów dokonywanych przez ministra zdrowia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w orzeczeniach sądów, a także zachowaniach rynkowych.

Opracowanie kierowane jest do bardzo szerokiej grupy, od pacjentów przez lekarzy, właścicieli aptek, hurtowników, wytwórców czy podmioty składające wnioski o refundację.

- Największe problemy wynikają z pojawiających się wątpliwości co do właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy, jak na przykład reguł obejmowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundacją,  zasad poprawnego prowadzenia obrotu produktami refundowanymi, realizacji umów na realizacje recept, systemu rozliczeń oraz kontroli prowadzonej przez Fundusz w aptekach i punktach aptecznych czy wystawiania recept na produkty objęte refundacją w szczególności kwestii ustalania poziomów odpłatności i roli w tym procesie wskazań refundacyjnych – mówi Ewa Warmińska. – Publikacja pomaga w ich rozwiązywaniu.

Autorami opracowania są:

Jakub Adamski
, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; Główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia

Ewa Warmińska, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, specjalista w Gabinecie Prezesa Funduszu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Krzysztof Urban, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, członek Komisji Ekonomicznej

Książka dostępne jest w księgarni Profinfo.