Program "Wiedza Edukacja Rozwój" ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć zatrudnienie młodych ludzi dopiero zaczynających swoją karierę zawodową, poprawić spójność społeczną oraz ulepszyć funkcjonowanie administracji publicznej. Program POWER to doskonałe wsparcie w planowaniu ścieżki zawodowej młodych ludzi poprzez szkolenia, staże oraz praktyki, a także realna pomoc finansowa na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Na działania mające na celu aktywizację zawodową młodych ludzi przeznaczonych jest ponad 2 mld EUR.
Ze stażów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój korzystają również uczelnie wyższe, w tym studenci UTH. Jest to dla nich ogromna szansa zaistnienia na rodzimym rynku pracy.
"Statystyki są takie, że nasi studenci bardzo często otrzymują propozycje pracy, co nas cieszy, bo pokazuje to, że można wejść na rynek pracy płynnie. Przechodząc ze stażu - stając się pracownikiem" - wyjaśnia na antenie Polskiego Radia Julia Kij, przedstawicielka warszawskiej UTH.
Program unijny przyniósł już pierwsze, bardzo zadawalające efekty zarówno dla studentów, jak i samej UTH. Według rankingu opartego na danych pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który został opublikowany przez tygodnik „Wprost”, UTH zajęła pierwsze miejsce w województwie mazowieckim pod względem czasu potrzebnego na znalezienie pierwszej pracy po studiach. Absolwentom UTH znalezienie zatrudnienia zajmuje zaledwie 1,5 miesiąca, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie na etacie wynosi rok po studiach ponad 3600 złotych.
Dzięki środkom unijnym z programu POWER studenci UTH mają szansę na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej. Bardzo często studenci warszawskiej uczelni odbywający staż w jednej z firm biorących udział w programie, pozostają tam na stałe, otrzymując stałe zatrudnienie.
Obecnie w Polsce największy odsetek bezrobotnych, ponad 17 proc., przypada na osoby poniżej 25. roku życia. Taki stan rzeczy ma zmienić unijny Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój" (POWER), w którym udział biorą również studenci warszawskiej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (UTH). (PAP)
Obecnie w Polsce największy odsetek bezrobotnych, ponad 17 proc., przypada na osoby poniżej 25. roku życia. Taki stan rzeczy ma zmienić unijny Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój" (POWER), w którym udział biorą również studenci warszawskiej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (UTH).