Tematyką konkursu „Teraz Polska Promocja” jest szeroko rozumiana promocja Polski, w tym promocja wizerunkowa, kulturalna, gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa i naukowa Polski oraz jej regionów w kraju i na świecie. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia nowoczesnych kadr na potrzeby marketingu narodowego.
 
Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 tys. Zdobywca I miejsca otrzyma 7 tys. zł, a II - 5 tys. zł i III - 3 tys. zł. Przyznawane będą także nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministra Kultury.
 
W tym roku po raz pierwszy partnerem projektu jest Instytut Adama Mickiewicza, który ufundował jedną z nagród specjalnych. Autor najlepszej pracy poświęconej promocji kultury polskiej za granicą zostanie wyróżniony zagranicznym stażem podczas jednego z projektów Instytutu Adama Mickiewicza.
 
Pracę magisterską może zgłosić do konkursu szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora pracy albo autor pracy, za pośrednictwem szkoły wyższej. W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku.
 
Zgłoszenia można przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście, w terminie do 26 października na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa.
 
Konkurs organizują: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polską Organizacją Turystyczną oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Regulamin konkursu oraz wszystkie informacje znajdują się na stronach www.terazpolska.pl/pl/VI-edycja oraz na www.facebook.com/TerazPolska
 
Jednym z patronów medialnych konkursu jest serwis Nauka w Polsce – Polskiej Agencji Prasowej.
 
PAP – Nauka w Polsce