Zadania tylko dla skarbnika

Samorząd terytorialny

Skarbnik gminy nie może delegować na inne osoby tych kompetencji, które przyznane są mu ustawowo, a przepis szczególny nie wskazuje na możliwość delegowania uważa ekspert.

04.06.2018

Spółka cywilna to nie grupa kapitałowa

Zamówienia publiczne

Czy wspólnicy spółki cywilnej stanowią grupę kapitałową, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. i powinni w składanym oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy...

29.03.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski