Za błędy kontrasygnaty odpowiada osoba jej udzielająca

Finanse samorządów

Do skuteczności zaciągnięcia zobowiązania na rzecz gminy przez niemającą osobowości prawnej gminną jednostkę budżetową niezbędna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej....

27.08.2018

Miasta nie powinny się rozlewać

Samorząd terytorialny

Zamiast dążyć do zwartej zabudowy, będziemy mieć efekt „rozlewania się” miast – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

05.07.2018

Wypowiedzenie zmieniające nie dla starosty

Samorząd terytorialny

Do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania nie ma zastosowania wypowiedzenie zmieniające - odpowiada na pytanie ekspert.

03.07.2018

Zadania tylko dla skarbnika

Samorząd terytorialny

Skarbnik gminy nie może delegować na inne osoby tych kompetencji, które przyznane są mu ustawowo, a przepis szczególny nie wskazuje na możliwość delegowania uważa ekspert.

04.06.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski