Czy wydanie zaświadczenia na podstawie art. 217 § 1 k.p.a, art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. i art. 217 § 3 k.p.a. w związku z art. 218 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. o braku osób zameldowanych w lokalu X podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej?

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu

Powyższe zaświadczenie wydane jest na wniosek klienta, który wskazał, że cel wydania zaświadczenia to sprzedaż przedmiotowego lokalu lub jego wynajęcie. Zaświadczenie to zostanie okazane i złożone w kancelarii notarialnej.