Czy istnieje możliwość łączenia w okresie wypowiedzenia zatrudnienia na stanowisku zastępcy burmistrza (z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy) z funkcją radnego rady miasta?