Czy zastępcy burmistrza należy się odprawa pieniężna, jeżeli odchodzi po 4 latach pracy na stanowisku zastępcy burmistrza w związku z końcem kadencji?