Czy dodatek specjalny przyznawany za miesiąc podlega potrąceniu, w przypadku pracownika samorządowego zatrudnionego na stałe, który przez część miesiąca był na zwolnieniu?