Czy burmistrz miasta może być członkiem rady nadzorczej w swojej spółce komunalnej, tzn. w spółce z.o.o., w której to miasto posiada 100% udziałów?