Magdalena Niewińska-Struszyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny od roku 1998. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i gospodarki nieruchomościami, w obsłudze prawnej banków, spółek leasingowych, Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a także spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek prawa handlowego. Prowadzi kilkadziesiąt postępowań sądowych, głównie związanych z obrotem nieruchomościami. Prowadzi kancelarię prawną.

Artykuły autora

Wycena nieruchomości jest ważna przez rok

Budownictwo

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie tego okresu po spełnieniu jednego warunku

07.05.2021
1  2  3  4  5  6  7  8  9    17