Pytanie użytkownika LEX Budownictwo: Jak długo jest aktualna wycena nieruchomości - mieszkania w budynku wielorodzinnym, która jest podstawą licytacji? Czy wycena z 2015 r. może być aktualna w 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 156 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 u.g.n. (ust. 3).

 

Czytaj też: SN: Wycena znacjonalizowanej nieruchomości według stanu wydania wadliwej decyzji >

Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie 12 miesięcy

Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 u.g.n.

Po potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 3, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 u.g.n. (ust. 4).

Więcej informacji znajdziesz w LEX Budownictwo:

Umowa o sporządzenie operatu szacunkowego - POBIERZ WZÓR >

Czy podatnik powinien refakturować koszty wyceny nieruchomości? >