Magdalena Niewińska-Struszyńska

Artykuły autora

Organ może umorzyć opłatę planistyczną w całości

Budownictwo

Organ nie może odstąpić od poboru opłaty planistycznej. Natomiast może na wniosek zobowiązanego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym, umorzyć należność...

11.05.2017

Gmina może dzierżawić grunt od osoby fizycznej

Samorząd terytorialny

W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. W tym przypadku umowa cywilnoprawna, z elementami administracyjnymi, stanowi formę działania gminy o charakterze niewładczym....

31.08.2016

Gmina może dokonać podziału nieruchomości z urzędu

Samorząd terytorialny

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w...

05.08.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    17
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski