Magdalena Niewińska-Struszyńska

Artykuły autora

Gmina nie może zawrzeć umowy ze swoim sołectwem

Samorząd terytorialny

Przy braku przymiotu osobowości prawnej jednostka pomocnicza gminy nie może zawrzeć z gminą umowy najmu lokalu czy użyczenia, bowiem należałoby zakwalifikować te czynności jako czynności dokonywane z...

23.03.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    17
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski