WSA: Nadanie odznaczenia tylko w głosowaniu jawnym

Samorząd terytorialny

Uchwała rady miasta w sprawie nadania odznaczenia nie może być przyjęta w głosowaniu tajnym, ponieważ narusza to zasadę jawności. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

15.09.2018

WSA: Reklama na zabytkowym budynku nie zawsze możliwa

Budownictwo

Zabytkowy układ przestrzenny miasta podlega ochronie jako całość. Dlatego umieszczenie reklamy na budynku będącym jego elementem wymaga pozwolenia - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

14.09.2018

NSA: Nie można zakazać psom wstępu do parku

Samorząd terytorialny

Gmina nie może ustanowić takiego zakazu, ponieważ jest on nieproporcjonalny i ogranicza prawa właścicieli czworonogów. Natomiast dopuszczalne w świetle prawa będzie wprowadzanie zakazu ich...

05.09.2018

Droga po alkohol nie może biec na skróty

Administracja publiczna

Rada gminy ustalając odległość punktu sprzedaży alkoholu od miejsc chronionych nie może wyznaczać najkrótszej drogi, ale taką, która biegnie po ciągu komunikacyjnym - stwierdził wojewoda podkarpacki.

30.08.2018

RIO: Radny nie może głosować, jeśli ma zostać inkasentem

Samorząd terytorialny

Radny, który ma zostać inkasentem, pobierając z tej racji wynagrodzenie podlega wyłączeniu od głosowania nad uchwałą w tym przedmiocie. W przeciwnym razie uchwała taka jest nieważna – stwierdziła RIO...

24.08.2018

RIO: Kwestie kontroli dotacji nie w uchwale, a w umowie

Finanse samorządów

Rada gminy w uchwale w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce nie może zawierać postanowień dotyczących kontroli wykorzystania dotacji – przypomniało Kolegium...

21.08.2018