Zakaz przekazywania nieruchomości z lokatorami komunalnymi i odszkodowania przyznawane przez komisję z Funduszu Reprywatyzacji podległego rządowi - to niektóre z postulatów zmian w prawie, przygotowanych przez komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2019
Administracja publiczna
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w całym kraju od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę regulująca jego przeprowadzenie.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2019
Administracja publiczna

Nie będzie boomu na centra usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Eksperci wskazują, że centra usług społecznych, które miały odciążyć gminy, nie zawsze się sprawdzą. Pojawiają się już wątpliwości związane ze stosowaniem tych regulacji - dotyczące np. dostępności nowych urzędów dla osób potrzebujących. A obecni pracownicy pomocy społecznej boją się, że stracą pracę.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Blisko dwa tysiące lekarzy rezydentów i specjalistów wypowiedziało w sierpniu klauzule opt-out i zrezygnowało z dodatkowych prac - poinformowało Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dla wielu szpitali może to oznaczać kłopoty z zapewnieniem obsady dyżurowej od października, być może trzeba będzie odwoływać zaplanowane operacje.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.09.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Postawienie czołowych polityków PiS przed Trybunałem Stanu, zastąpienie sędziów-dublerów w TK legalnie wybranymi sędziami oraz przywrócenie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez środowisko sędziowskie - takie m.in. plany ma Lewica, jeśli po wyborach wejdzie do Sejmu i większościowej koalicji, która odsunie PiS od władzy.
Krzysztof Sobczak
09.09.2019
Wymiar sprawiedliwości

MPiT: Wzrosła międzynarodowa aktywność samorządów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
„Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności” to hasło Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, który trwa w Warszawie. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które zorganizowało spotkanie, podkreśla rolę regionów w dyplomacji gospodarczej.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.09.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje po raz czternasty coroczną konferencję o kierunkach rozwoju samorządów. Wśród tematów poruszanych na spotkaniu główne miejsce zajmie finansowanie inwestycji samorządowych, także ze środków unijnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.09.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 8 września należało utworzyć obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalić ich granice, siedziby i numery. W związku z tym, że była to niedziela, termin mija 9 września.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.09.2019
Wybory
Polityk PiS Janusz Wojciechowski znalazł się na liście kandydatów na komisarzy UE, mimo że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi wobec niego postępowanie w związku podejrzeniem nadużyć przy rozliczaniu kosztów podróży. - Szanujemy zasadę domniemania niewinności - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka KE Mina Andreewa.
Krzysztof Sobczak
09.09.2019
Prawo karne
Nieprawidłowości w powoływaniu lub powierzaniu stanowiska w urzędach centralnych nie powodują nieważności porozumień zmieniających umowy o pracę urzędników w nich zatrudnionych – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2019
Prawo pracy
Przepisy ustawy przekształceniowej nie są jednoznaczne, szczególnie gdy ktoś wynajmuje mieszkanie. Nawet gdy nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, prawo unijne traktuje go jak przedsiębiorcę. Nieświadomi właściciele lokali dostają pisma, których nie rozumieją. I zastanawiają się, czy mają prawo do bonifikaty przy opłacie za przekształcenie.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.09.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wojewódzkie komisje do spraw zdarzeń medycznych miały odciążyć wymiar sprawiedliwości, a tymczasem do sądów i prokuratur wpływa jeszcze więcej spraw dotyczących błędów medycznych. A same komisje są krytykowane za długotrwałe postępowania i brak możliwości ustalenia przez nie wysokości odszkodowania.
Katarzyna Nowosielska
09.09.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Inspektorzy nadzoru budowlanego nie prowadzą skutecznych kontroli samowoli budowlanych i warunków technicznych budynków. Są opieszali i nierzetelni - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jej zdaniem to efekt braku pieniędzy i pracowników. Prawnicy dodają, że problemem są również nieprecyzyjne przepisy.
Jolanta Ojczyk
09.09.2019
Budownictwo
Do wygaszenia mandatu radnego gminy nie wystarczy tylko dzierżawa od gminy gruntu rolnego. Rada musi ustalić, czy rzeczywiście radny prowadzi działalność rolniczą. Może w tym celu na przykład sięgać do rejestrów lub umożliwić radnemu wypowiedzenie się, czy dokonać wizji lokalnej na dzierżawionym gruncie – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Robert Horbaczewski
09.09.2019
Samorząd terytorialny
Z punktu widzenia burmistrza, który próbuje uzyskać dofinansowanie, dotacje unijne są relatywnie tańsze. Poza tym ceny rosną, więc przedsiębiorcy wolą skupić się na rynku tradycyjnych zamówień, niż szukać powodzenia w PPP. Bardzo trudno też pozyskać finansowanie, bo banki jeszcze się nie oswoiły z zabezpieczaniem płatności PPP – mówi Bartosz Korbus
Katarzyna Kubicka-Żach
08.09.2019
Finanse publiczne Spółki
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało w piątek do zarządzających podmiotami leczniczymi o poszanowanie decyzji lekarzy i lekarzy dentystów o ograniczeniu czasu pracy do 48 godzin na tydzień. Ma to związek z wypowiadaniem przez część lekarzy tzw. klauzuli opt-out, czego skutki mogą wystąpić już 1 października.
Krzysztof Sobczak
07.09.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

WSA: Gmina nie może uzależnić najmu od wycofania przez firmę pozwów

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Rada gminy wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym, ale pod warunkiem, że przedsiębiorca wycofa z sądu wszystkie pozwy, jakie przeciw niej skierował. WSA w Gliwicach uznał, że takie działanie było niedopuszczalne, ale nie mógł stwierdzić nieważności spornej uchwały.
Dorian Lesner
07.09.2019
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

WSA: Pieniądze z funduszu sołeckiego nie na wycieczki

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Pieniądze z funduszu sołeckiego nie mogą zostać przeznaczone na wyjazdy integracyjne mieszkańców. Organizacja takich przedsięwzięć nie należy do zadań własnych gminy, a mieszkańcy sołectwa mogą się integrować w inny sposób. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
07.09.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Firmy telekomunikacyjne mają udostępniać nieodpłatnie informacje umożliwiające zlokalizowanie osoby wykonującej połączenia na numer 112, nawet jeśli dzwoni z telefonu bez karty SIM. Informacja ta ma być dokładna i przekazywana służbom ratowniczym. Na taki obowiązek wskazuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE. Polska go jeszcze nie wypełnia.
Jolanta Ojczyk
07.09.2019
Administracja publiczna
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła w piątek 6 września akt nominacji nowemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi, powołanemu na to stanowisko przez Sejm 30 sierpnia, za zgodą Senatu wyrażoną tego samego dnia. Kadencja poprzedniego prezesa NIK zakończyła się 27 sierpnia br.
Krzysztof Sobczak
06.09.2019
Administracja publiczna

Minister: Co roku więcej pieniędzy na zdrowie

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Każdego roku wydajemy na ochronę zdrowia coraz więcej, także więcej niż przewiduje ustawa dotycząca poziomu nakładów - powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak poinformował, w tym roku jest to 102 mld, w przyszłym roku może być nawet 112 mld złotych.
Krzysztof Sobczak
06.09.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Mieszkańcy, którzy segregują śmieci, zapłacą za ich odbiór co najmniej dwa razy mniej niż ci, którzy tego nie robią. Opłaty śmieciowe będą też niższe dla osób, które mają przydomowe kompostowniki. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza tę zmianę, obowiązuje od 6 września.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
06.09.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Przepisy o ewidencji ludności nie regulują wystarczająco sytuacji związanych z pobytem czasowym. Nie można np. przedłużyć takiego zameldowania na mniej niż trzy miesiące, co powoduje problemy i dodatkowe koszty. Ogranicza też prawo do decydowania o czasie i miejscu zamieszkania. MSWiA przygotuje dla gmin rekomendacje, jak pomóc „czasowym” mieszkańcom.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.09.2019
Administracja publiczna
Za parę tygodni będzie gotowy pozew w sprawie ponad 103 mln zł kosztów poniesionych przez duże miasta w 2017 r. w związku z dostosowaniem szkół do zmian w oświacie - poinformowała w czwartek wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Czekamy na ten pozew spokojem - stwierdził minister edukacji Dariusz Piontkowski.
Krzysztof Sobczak
05.09.2019
Zarządzanie oświatą
Stołeczny raport zbadał, że około dwustu tysięcy osób wyjeżdża z miasta na weekend. Według władz wiedza o liczbie mieszkańców jest potrzebna do właściwego planowania przestrzennego, organizowania transportu, edukacji oraz opieki zdrowotnej.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.09.2019
Samorząd terytorialny
Od 5 września miasta liczące powyżej stu tysięcy mieszkańców mogą ustanawiać śródmiejską strefę płatnego parkowania. Przepisy wprowadziły też wyższe maksymalne stawki, jakie może ustalać gmina za parkowanie. W centrach miast mogą nawet przekroczyć 10 zł. Prawie cztery razy rośnie też maksymalna stawka kary za brak opłaty.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.09.2019
Samorząd terytorialny
Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że osoby, które chcą zaangażować się w pracę obwodowej komisji w wyborach do Sejmu i Senatu, powinny zgłaszać się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy. Termin upływa 13 września.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.09.2019
Wybory
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ruszyła z zapowiadanym od miesięcy programem #Pracownik+Mieszkanie+. 24 września podpisze pierwszą umowę, która ma przyciągnąć do regionu nowe kadry. Pracownicy działających w strefie firm będą mogli liczyć na mieszkania.
Agnieszka Matłacz
05.09.2019
Samorząd terytorialny HR Spółki
Za sprawą nowego prawa zamówień publicznych zapewne wzrośnie liczba odwołań kwestionujących wzorce umowne. Nowa ustawa bowiem wskaże, czego w nich nie może być, a Krajowa Izba Odwoławcza będzie już zobowiązana do zajęcia się taką sprawą - ocenia radca prawny Tomasz Krzyżanowski z kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.
Jolanta Ojczyk
05.09.2019
Zamówienia publiczne
By można było mówić o cyfrowym państwie, 15-20 mln osób musi korzystać z e-administracji na najwyższym poziomie - ocenił podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zapowiedział, że w ciągu kilkunastu dni domknięty zostanie "ekosystem cyfrowej tożsamości" bo sektor bankowy będzie miał możliwość wydawania środków identyfikacji.
Patrycja Rojek-Socha
04.09.2019
Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski