Sprawna administracja, efektywna gospodarka odpadami i poprawa jakości powietrza w miastach są...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.06.2018
Samorząd terytorialny
Jest podejrzenie, że przedsiębiorcy składający ofertę w przetargu zawarli nielegalną zmowę. Wartość...
Jolanta Ojczyk
05.06.2018
Zamówienia publiczne

Samorząd dwóch napędów

Samorząd terytorialny
Aktywni ambasadorowie społeczeństwa lokalnego mogą trzymać dyscyplinę włodarzy gmin i miast oraz...
05.06.2018
Samorząd terytorialny
O możliwościach finansowych powinny decydować zadania, jakie są przypisane danemu rodzajowi...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.06.2018
Samorząd terytorialny
Pensje samorządowców będą zmieniane tylko wtedy, jeśli rady gmin podejmą uchwały w tej sprawie mówi...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.06.2018
Samorząd terytorialny
Urzędy miast, gmin, ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica będą...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.06.2018
Samorząd terytorialny
W rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń pracowników samorządowych brakuje stanowiska dyrektor...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.06.2018
Samorząd terytorialny

Zadania tylko dla skarbnika

Samorząd terytorialny
Skarbnik gminy nie może delegować na inne osoby tych kompetencji, które przyznane są mu ustawowo, a...
04.06.2018
Samorząd terytorialny
Najwyższa Izba Kontroli wykryła błędy w połowie sprawozdań gospodarowania odpadami komunalnymi....
Jolanta Ojczyk
01.06.2018
Samorząd terytorialny
W związku z ochroną danych osobowych urzędnik wyborczy nie może mieć dostępu do baz danych urzędu,...
Katarzyna Kubicka-Żach
01.06.2018
Samorząd terytorialny
12,2 mln zł ma trafić do Polski z Funduszu Solidarności UE. Te środki - jak zaproponowała Komisja...
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2018
Samorząd terytorialny
Jeszcze w 302 gminach brakuje urzędników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów -...
Katarzyna Kubicka-Żach
30.05.2018
Samorząd terytorialny
W programie opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nie wystarczy podać...
Robert Horbaczewski
30.05.2018
Samorząd terytorialny
Nie są znane motywy działania wojewody mazowieckiego, który zmienił nazwy ulic w stolicy. Powinien...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2018
Samorząd terytorialny
Projekt ustawy Prawo łowieckie zakładający wyłączenie przedstawicieli gmin z udziału w komisjach...
Katarzyna Kubicka-Żach
30.05.2018
Samorząd terytorialny
Redakcja miesięcznika Samorząd Terytorialny oraz Komisja Konkursowa nagrodziła trzy prace w XV...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2018
Samorząd terytorialny
W zarządzeniu zastępczym wojewoda powinien wyjaśnić, dlaczego patron danej ulicy propagował lub...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2018
Samorząd terytorialny
W Ostrowicach nie będzie wyborów samorządowych, a mieszkańcy zagłosują na wójta i radę gmin, do...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2018
Samorząd terytorialny
Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejne inwestycje drogowe. W 5 województwach za...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2018
Samorząd terytorialny
Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2018
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wojewoda nie wyjaśnił, dlaczego dotychczasowi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2018
Samorząd terytorialny
Od 25 maja zamawiający muszą spełniać obowiązek informacyjny, a także chronić dane zgodnie z unijnym rozporządzeniem - przypomina Urząd Zamówień Publicznych.
Jolanta Ojczyk
29.05.2018
Zamówienia publiczne
Według ekspertów rola samorządu w zapewnieniu transportu publicznego jest duża. To najważniejsze...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2018
Samorząd terytorialny
Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nie ma możliwości stosowania w wyborach przepisów...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2018
Samorząd terytorialny
Samorząd jest osłabiany i odbiera się mu kompetencje, prawo zmieniane jest bez konsultacji z...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2018
Samorząd terytorialny
Uproszczenie procedur, wprowadzenie możliwości wnoszenia odwołań w usługach społecznych, wycofanie...
Krzysztof Sobczak
28.05.2018
Zamówienia publiczne
Mieszkanie plus będzie kompleksowym programem, w ramach którego chcemy, by w ciągu najbliższych...
PAP
26.05.2018
Samorząd terytorialny
W sobotę w RMF FM premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że jesienią tego roku wszystko będzie...
PAP
26.05.2018
Samorząd terytorialny Wybory
Fundacja Batorego ogłosiła laureatów tegorocznej nagrody Super Samorząd przyznawanej za sukcesy w...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.05.2018
Samorząd terytorialny
W 2018 roku jednocześnie wchodzą w życie przepisy dotyczące kolejnych etapów elektronizacji...
Krzysztof Sobczak
25.05.2018
Zamówienia publiczne