Niewiele urzędów przesyła sobie e-dokumenty

Administracja publiczna Nowe technologie
Od dwóch lat instytucje publiczne mają obowiązek wymiany korespondencji w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną. Ale gdy sieć Watchdog Polska spytała starostwa powiatowe, czy rzeczywiście to robią, to tylko jedna czwarta z nich poinformowała, że jest w stanie w pełni podołać temu zadaniu.
Krzysztof Sobczak
02.07.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Dzisiaj Rada Ministrów na swym wtorkowym posiedzeniu omówi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także - projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.07.2019
Środowisko Prawo cywilne Prawo pracy

WSA: Tylko decyzja albo miejscowy plan może lokować targ

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Lokalizacja targowiska nie może następować w formie uchwały rady gminy mającej cechy przepisów prawnych powszechnie obowiązujących. WSA w Łodzi uznał, że prawidłową formą jest decyzja administracyjna, którą powinien wydać wójt. Natomiast rada może uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Dorian Lesner
02.07.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ochrona zdrowia, edukacja i infrastruktura drogowa najbardziej absorbują powiaty w ciągu ostatnich lat. Ratują się pozyskiwaniem pieniędzy ze środków unijnych i realizowaniem wspólnych inwestycji z gminami - mówi Danuta Smaga, starosta puławski.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.07.2019
Finanse samorządów
Nie więcej niż 9 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy - takie m.in. zmiany wprowadziła obowiązująca od 1 lipca br. nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Krzysztof Sobczak
01.07.2019
Administracja publiczna
1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, dzięki której obywatele, przedsiębiorcy i podmioty publiczne nie będą już musieli występować do MSWiA o udostępnienie danych z ogólnokrajowego rejestru PESEL. Dane takie uzyskają w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całego kraju.
Agnieszka Matłacz
01.07.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Państwo musi znaleźć pieniądze, by finansować poradnictwo świadczone przez organizacje pozarządowe - stwierdził w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. A wicepremier Piotr Gliński zadeklarował zabiegi, by funduszami na ten cel dysponował Narodowy Instytut Wolności.
Krzysztof Sobczak
01.07.2019
Prawo karne Prawo cywilne
Do zatrzymania prawa jazdy wystarczy informacja od policji o ujawnieniu wykroczenia, polegającego na przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym ponad 50 km/godz. Toczące się postępowanie karne nie ma wpływu na decyzję starosty w sprawie odebrania tego dokumentu - taki jest sens uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2019
Samorząd terytorialny Policja

Ponad dwie trzecie lekarzy zapowiada zredukowanie czasu pracy

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Według ankiety Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 69 proc. lekarzy deklaruje, że zredukuje czas pracy, a 6 proc. z nich zamierza wypowiedzieć umowy o pracę. OZZL ponawia wezwanie do wszystkich lekarzy o ograniczenie zatrudnienia do jednego etatu i wypowiedzenia tzw. klauzuli opt-out.
Krzysztof Sobczak
01.07.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Decyzja zobowiązująca do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego powinna wskazywać cel, któremu ma służyć. WSA w Gdańsku podkreślił, że nałożenie tego obowiązku powinno być uzasadnione brakiem możliwości udowodnienia negatywnego oddziaływania przy użyciu innych środków dowodowych.
Dorian Lesner
01.07.2019
Środowisko Prawo gospodarcze
Zasada dobrego sąsiedztwa może dopuszczać lokalizację obiektów o funkcji handlowej, usługowej i biurowej pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną. NSA podkreślił, że jest to możliwe nawet, jeżeli funkcja mieszkaniowa jest przeważająca na terenie objętym analizą urbanistyczno-architektoniczną.
Dorian Lesner
01.07.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Blisko 3 tys. osób ginie co roku w Polsce w wypadkach drogowych. W prawie 90 proc. sprawcami kolizji są kierujący pojazdami. Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, instruktorzy i egzaminatorzy prawa jazdy zabiegają o status zawodu zaufania publicznego i stworzenie samorządu zawodowego.
Sylwia Gortyńska
01.07.2019
Administracja publiczna
Siedmioro sędziów ma 1 lipca odpowiedzieć na pytania, czy podstawą decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy może być wyłącznie informacja policji, że kierowca przekroczył w obszarze zabudowanym prędkość dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. Wniosek skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego RPO, a powodem było rozbieżne stosowanie przez sądy administracyjne przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
30.06.2019
Te same organy podatkowe będą gromadzić dokumentację związaną z opłatami alkoholowymi od reklam, a także przyjmować na swoje rachunki wpłaty i dokonywać ich egzekucji. To są rozwiązania słuszne - ocenia Rada Legislacyjna przy premierze, ale ma poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.06.2019
Administracja publiczna
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że numery rejestracyjne pojazdów wpisywane do parkomatów nie są danymi osobowymi. Dlaczego? Bo w momencie ich podawania nikt nie jest w stanie zidentyfikować, kim jesteśmy. Ten ważny wyrok dla samorządów, wywołuje protest prawników.
Jolanta Ojczyk
30.06.2019
RODO
Zarząd województwa ma monitorować postęp działań na rzecz ochrony powietrza w gminach i przygotowywać informacje dla ministra środowiska. Programy ochrony powietrza sejmiki będą musiały uchwalać wcześniej - zakłada ustawa podpisana właśnie przez prezydenta. Rząd liczy na przyspieszenie eliminacji zagrożeń związanych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.
Patrycja Rojek-Socha
29.06.2019
Środowisko
Wzmożony ruch w dużych miastach jest coraz większym problemem organizacyjnym i społecznym. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest mikromobilność, czyli pojazdy pozwalające na sprawne przemieszczanie się po zatłoczonych aglomeracjach miejskich. Jednak ich status prawny jest wciąż nieruregulowany - pisze Piotr Czekalski
Piotr Czekalski
29.06.2019
Administracja publiczna
Sprzeciw lokalnej społeczności i stron postępowania nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy wydania decyzji środowiskowej. NSA podkreślił, że inwestycji nie zablokuje też niezrealizowany plan właściciela sąsiedniej działki, który uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i planuje prowadzić na niej działalność agroturystyczną.
Dorian Lesner
29.06.2019
Samorząd terytorialny

Kolejne zmiany do ustawy prądowej mogą wejść w życie

Finanse samorządów Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Zamrożenie cen prądu m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przez cały 2019 rok - to cel nowelizacji podpisanej właśnie przez prezydenta tzw. ustawy prądowej.
Krzysztof Sobczak
28.06.2019
Finanse samorządów Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Proponowane przez rząd przepisy ochrony przeciwpożarowej postawią wyższą poprzeczkę warunkom składowania makulatury niż pełnowartościowego papieru. Zdaniem strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie tylko nie ma to racjonalnego uzasadnienia, ale podniesie koszty gospodarki odpadami, co obciąży obywateli.
Sylwia Gortyńska
28.06.2019
Finanse samorządów BHP Prawo gospodarcze

WSA: Mieszkaniec powinien wiedzieć, kto konkretnie zbiera podatki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie osoby wskazanej w sposób konkretny, aby podatnik wiedział, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Trzeba też wyraźnie podać w uchwale rady gminy obszar działania inkasenta – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Robert Horbaczewski
28.06.2019
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Rumunia nie naruszyła prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do nauki dziecka z kurczowym porażeniem czterokończynowym uznając, iż dziecko to powinno chodzić do szkoły powszechnej, w której niezbędne udogodnienia były wprowadzane sukcesywnie - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
27.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Z Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Każdy dopuszczony w sprawie dowód można ocenić jako miarodajny bądź niewystarczający do czynienia określonych ustaleń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
27.06.2019
Administracja publiczna

Samorządy spłacają milionowe długi szpitali

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Po 2-3 mln zł dołożą średnio powiaty do zadłużonych placówek medycznych, w których m.in. przez szybujące w górę pensje rosną zobowiązania. To poważne obciążenie dla samorządów, jednak żaden nie chce się zdecydować na dopuszczaną przez prawo likwidację nierentownej instytucji.
Katarzyna Nowosielska
27.06.2019
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Jesteśmy za powiązaniem dostępu do funduszy unijnych z praworządnością - poinformował w środę Premier przejmującej prezydencję w Unii Europejskiej Finlandii Antti Rinne. I dodał, że nie wyobraża sobie, by obywatele jego kraju przekazywali środki państwom nieszanującym wartości UE.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości

Senat zaproponował poprawki do ewidencji odpadów

Środowisko Małe i średnie firmy
Poprawki maja charakter legislacyjny i doprecyzowujących. Chodzi o nowelizację ustawy odpadowej, która przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie.
Patrycja Rojek-Socha
26.06.2019
Środowisko Małe i średnie firmy

Senat poparł zamrożenie cen energii na cały 2019 r.

Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy
Ceny prądu m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mają być zamrożone przez cały 2019 rok. Senat przyjął w środę bez poprawek nowelizację ustawy w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy

Samorządy chcą debaty z rządem o swoich dochodach

Samorząd terytorialny Finanse samorządów PIT
Samorządowcy apelują do premiera o specjalną debatę poświęconą sytuacji finansowej samorządu. Jak wskazują, luka pomiędzy ich dochodami i wydatkami jest coraz większa, a pogłębią ją jeszcze kolejne projekty podatkowe i socjalne rządu. Debata miałaby się odbyć 17 lipca na nadzwyczajnym spotkaniu Komisji Wspólnej.
Hanna Hendrysiak
26.06.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów PIT

Ławnik drzemie tylko z pozoru

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Usunięcie ok. 90 procent ławników z sądów rejonowych, to katastrofa. Brakuje ich, szczególnie w sprawach karnych, na co wskazują same sądy. Niestety, rekompensata - niespełna 120 złotych za dzień pracy - nie jest motywująca – mówi Jerzy Ząbkiewicz , przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych
Katarzyna Kubicka-Żach
26.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek udzielić zainteresowanemu informacji o ustaleniach z kołami łowieckimi co do odstrzału sanitarnego dzików. Koło łowieckie nie jest bowiem prywatną organizacją myśliwych, ale podmiotem realizującym zadania publiczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
26.06.2019
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski