Mimo oczekiwania opinii publicznej w całej Unii Europejskiej nie zanosi się na rezygnację z sezonowej zmiany czasu.  Przeciw jest większość państw członkowskich. Przeciwna projektowi jest także dotychczas Polska.

Czytaj także: Większość państw UE nie chce rezygnować ze zmiany czasu>>

Komisja Europejska przedstawiła propozycje w tej sprawie na podstawie szerokich konsultacji prowadzonych na życzenie państw członkowskich. Następnie stanowisko KE zostało poparte przez Parlament Europejski, który w marcu 2019 r. zatwierdził przepisy znoszące zmianę czasu w państwach unijnych od roku 2021 i teraz decyzja należy państw członkowskich.
Projekt zmiany dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu w Europie został przedstawiony we wrześniu 2018 roku, gdy w konsultacjach publicznych zebrano 4,6 mln głosów, z których zdecydowana większość wskazywała na negatywne efekty związane z przestawieniem zegarków dwa razy do roku - 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Państwa członkowskie nie podjęły jednak tematu i jak poinformował rzecznik KE, ostatecznie projekt został zamrożony.

Czytaj w LEX: Zmiana czasu z letniego na zimowy - wynagrodzenie >

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z listopada 2016 roku. Reguluje ono stosowanie czasu letniego i zimowego od 2017 roku do roku 2021.